Cyber Security

Awesome Cyber Security

Cybersäkerhet

Den digitala IT-miljön är komplex. Det handlar om att kunna hantera flera leverantörer och hostingsavtal vilket gör det svårare att upprätthålla en konsekvent och realistisk bild av cyberhotet på alla nivåer. Hoten i sin tur utökas ständigt.

Även när ett system är säkert förekommer det fortfarande bedrägerier och cyberattacker, varav många varken kan stoppas eller blockeras med de traditionella förebyggande säkerhetsmetoderna.

Har du råd till att låta dessa hot stå i vägen för din företagsutveckling? Kan hackare promenera oupptäckt i dina mest känsliga data och resurser?

Den inbyggda säkerheten måste vara grunden till varje företag. Den ska planeras så tidigt som möjligt och ska kunna identifiera problem som utgör en potentiell risk för organisationen.

Vi ger dig chansen att arbeta med våra egna hackers för att komma ikapp med de senaste hoten och bekanta dig med sårbarheterna som utnyttjas av hackergemenskapen. Våra hackers säkerställer dina produkter.

Nya lagar med stor affärsrisk

Payments Services Directive II (PSD2) kommer att använda sig av den stormiga digitala revolutionen genom att katalysera nya tjänster från samtliga tredje parter.

Vid tillgång av kundkontoinformation erhållen från flera banker kommer du som användare att vara skyldig till att vidta åtgärder för att hantera den tillgängliga data på ett säkert sätt.

GDPR väntas att implementeras i maj 2018 och inkluderar nya förpliktelser för företag som arbetar med personuppgifter för EUs medborgare oberoende av var deras verksamhet är belägen. Ett gediget dataskydd ligger till grund för GDPR. Dataskyddet faller delvis samman med ledarnas skyldighet att säkerställa personuppgifter speciellt när det kommer till känslig information.

Med tanke på att cyberattackernas omfattning ständigt växer krävs det av företagen att vara extra vaksamma och implementera processer och regelverk för skydda sina verksamheter i enighet med GDPR.

I slutändan har cybersäkerhet och GDPR en gemensam nämnare – datahantering. Den kommer i sin tur att integreras i företagens tekniska utveckling och dess nya produkter eller tjänster. Även om lagstiftningen inte beskriver säkerhetsåtgärderna på ett detaljerat sätt är det tydligt att både Privacy by Design och Privacy by Default principerna ska ligga till grund för den nuvarande och framtida organisationsutvecklingen.

Vi respekterar all integritet, kan dataskyddsprinciperna och har den erfarenheten som krävs för att införa det rätta dataskyddet i din organisation.